Концерт-спогад. Діана Петриненко
A concert in memoriam DIANA PETRYNENKO

10-03-2020 19:00

A concert in memoriam of famous Ukrainian soprano 

DIANA PETRYNENKO 

LYUDMYLA MONASTYRSKA, soprano

MYHAYLO TISHCHENKO, tenor 

ELIZAVETA LIPITYUK, soprano

ZOYA ROZHOK, soprano 

ALLA PRYGARA, soprano

OLGA SHVYDKA, soprano

OLESYA LYUBA, soprano 

YULIA SHPYG, soprano

NATALIA MAMCHUR, soprano 

ANNA BLAZHENKO, soprano

VYACHESLAV BAZYR, baritone 

SVITLANA KORETSKA, spoken word 

Folk Instrumental Ensemble “Ridni Naspivy” 

 YURIY KARNAUKH, artistic director

Ticket prices: 70 UAH - 350 UAH

Upcoming events